İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Erzurum Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Sosyal İşler Birim Amirliği

 1. Birim Personelinin disiplin ve düzenini sağlamak, sevk ve idare etmek.

 2. Birim Personelinin kılık ve kıyafetlerinin mevzuata uygun olmasını sağlamak.

 3. Birimlerine ait yazışmaları usulüne uygun olarak yapmak, evrak ve arşiv hizmetlerini düzgün ve aksaksız yürütmek.

 4. Birim personelinin mesleki bilgi, beceri ve bedeni kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Eğitim ve Halkla İlişkiler Birim Amirliği ile koordineli hazırlanacak eğitim programına göre eğitmek, her an göreve hazır bulundurmak.

 5. Personelinin araç, gereç ve malzemesinin görev bölgesine intikalini planlamak, hazırlıklarını yapmak, görev yerinde verimli çalışmalarını sağlayıcı tedbirleri almak.

 6. Birimine ait araç, gereç, malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını belirlemek, tahsis edilen malzemenin zimmet, depolama, temizlik, bakım ve onarımını yaptırmak ve her an hizmete hazır bulundurmak.

 7. Birim personelini afet bölgesindeki hastalık risklerine karşı ilkyardım ve Birim Amirliği ile koordineli olarak hazırlamak.

 8. Birimindeki personelin hastalık ve izinlerini bağlı olduğu Svl.Svn.Uzmanlığı bünyesinde takip etmek.

 9. Birimine ait bölümlerin (Sosyal tesis, halı saha, misafirhane, yemekhane, yatakhaneler, çay ocağı, mutfak ve tuvalet konteynırları, sosyal işler kamyonu) tertip, düzen ve temizliğini yaptırmak, güvenliğini sağlamak ve bu bölümlerin açılış ve kapanış saatlerini belirleyerek işletilmesinden sorumlu olmak. Eğitim dönemlerinde bu çalışmayı Eğitim ve Halkla İlişkiler Birim Amirliği ile koordineli olarak yerine getirmek.

 10. Nöbetçi Ekip Amiri olduğu günlerde dairenin koruyucu güvenlik hizmetlerini yürütmek.

 11. Birlik personelinin toplanma, intikal ve görev hallerinde konuşlanma, iaşe, barınma ve hijyen hizmetlerini yürütmek, imkanlar ölçüsünde halkın iaşe ve barınmasına yardımcı olmak için gereken tesisleri kurmak ve çalıştırmak.

 12. Birliğin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için yatakhane, mutfak, çamaşırhane, banyo tesislerini çalıştırmak. Günlük yemek listelerini hazırlamak, yemeklerin kontrolünü yapmak ve dağıtımını sağlamak, yemek bedellerinin toplanması ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek ve bununla ilgili hesapları tutmak, çay ocağının işletmesini yapmak ve hesaplarını tutmak ve personel yemek bedellerini ilgili yerlere yatırmak.

 13. Misafirhanede kalacak misafirlerin kimlik bilgilerini ve kayıtlarını tutmak, ayrılışa kadar takibini yapmak.

 14. İntikal cinsine göre barınma, iaşe, hijyen planlaması ile gerekli hazırlıkları yapmak.

 15. Birimine ait bilgisayarlardan her türlü yasak ve zararlı sitelere girişi engellemek ve takip etmek.

 16. Birimine ait personelin mesai saatleri ile afetlerde, görev ve tatbikatlarda her türlü iş güvenliği tedbirlerini almak, riskli durumlarda personelinin can güvenliğini korumaya ilişkin karar vermek.

 17. Enerji tasarrufu konusunda gerekli hassasiyeti göstermek,

 18. İl Müdürünün, Birlik Müdürünün ve Uzmanların vereceği diğer görevleri yapmak.