İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Erzurum Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Personel ve İdari İşler Birim Amirliği

 1. Birliğe ait genel evrak bürosu ile yazışma, evrak kayıt, posta, zimmet gibi hizmetlerini yürütmek.

 2. Biriminde bulunan, personelin disiplinini, kılık, kıyafet ve devam durumlarını takip etmek.

 3. Birim Personelinin mesleki bilgi, beceri ve bedeni kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla, Eğitim ve Halkla İlişkiler Birimince koordineli hazırlanacak eğitim programlarına katılımını sağlamak.

 4. Birimlerine ait araç, gereç ve malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını belirlemek, tahsis edilen malzemenin zimmet, depolama, temizlik, bakım ve onarımını  yaptırmak ve her an hizmete hazır bulundurmak.

 5. Tüm Birlik Personelinin izin, istirahat vb. özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütmek,

 6. Birimine ait aylık nöbet listelerini hazırlamak. İlgili Birim Amirlikleri ile koordinasyon sağlayarak, aylık nöbetçi amir, nöbetçi ekip ve güvenlik personelinin listelerini yazılı olarak ilan etmek. Nöbet hizmetlerinin aksaksız yürütülmesini sağlamak ve ay içerisinde denetimlerini yapmak.

 7. Tüm Birlik Personelinin taltifi techiyesi için teklifte bulunmak.

 8. Personelin mesai saatleri içerisinde ( öğle paydosu hariç ) birlik dışına ve lojmanlara gitmeleri izne tabidir.

 9. Personelin mesaiye devamını kontrol etmek.

 10. Birimine ait bilgisayarlardan her türlü yasak ve zararlı sitelere girişi engellemek ve takip etmek.

 11. Enerji tasarrufu konusunda gerekli hassasiyeti göstermek,

 12. İl Müdürü ve Birlik Müdürlüğünün, ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.