İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Erzurum Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Eğitim Şube Müdürlüğü

isa akçay 300x225

İsa AKÇAY
Eğitim Şube Müdürü 

 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 13/10/2015 tarih ve E.21845 sayılı yazısı ile 12/10/2015 tarih ve 21641 sayılı Olur’u gereği, Sivil Savunma Şube kapatılarak iş ve işlemleri Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü’ne devredilmiş olup İl Müdürlüğümüz bünyesinde Eğitim Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 25.04.2016 tarih ve 9428 sayılı yazısı gereği Eğitim Şube Müdürlüklerinin görevleri;

 • Eğitim modülleri, ders kitapları, yardımcı kitaplar, elektronik kitap ve ders içerik standartları ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak.
 • Müdürlük bünyesinde yürütülecek faaliyetlerde Afet ve Acil Durum eğitim konularını güçlendirecek politika ve stratejileri geliştirmek uygulanmasını koordine etmek.
 • Her sene başında yapılacak eğitimler hakkında programı ilgili şubelerden istemek, yıl içerisinde yapılan eğitim faaliyetlerini 3’er aylık dönemlerde “3 Aylık Eğitim Raporu” ve yıl sonunda “Yıllık Eğitim Raporu” olarak raporlamak.
 • Müdürlük eğitim planı dışında oluşabilecek eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek.
 • Aday memur temel eğitimi ve hazırlayıcı eğitimine dair eğitim programlarını hazırlamak, takip etmek, eğitim materyalleri hazırlamak ve hazırlatmak.
 • Mesleki gelişimle ilgili güncel bilgileri takip etmek.
 • Devam eden Afet ve Acil Durum Eğitim öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek.
 • Mevcut Afet ve Acil Durum öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek, süreçlere ilişkin sorunları ve çözüm önerileri hakkında Müdürlük Makamına öneride bulunmak.
 • Eğitim çalışmaları ile ilgili istatistiki bilgi düzenlemek ve sonuçlarını Müdürlük Makamına raporlamak.
 • 03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince, Eğitim Şube Müdürlüğüne düşen görevleri yerine getirmek.
 • Müdürlük Makamınca verilen diğer afet ve acil durum eğitim hizmetlerini planlamak.
 • İl Müdürü, Vali Yardımcısı veya Valinin vereceği diğer görevleri yapmak.