İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Erzurum Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Planlar

İL AFET MÜDAHALE PLANI

Erzurum İl Afet Müdahale Planı olası bir afet anında kurumların tepkileri ve yapmaları gereken görevleri içermektedir. Ülkemiz olabilecek her türlü afetin gerçekleşebileceği bir coğrafik konumda olduğundan bu afetlere en hızlı müdahalenin yapılması gerekmektedir. Erzurum İl Afet Müdahale Planının amacı afet öncesinde hazırlık afet sırasında ve sonrasında ise en kısa sürede müdahale ile afetselliği yoketmek ve iyileştirmenin en hızlı şekilde yapılmasıdır.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan; Erzurum İl Afet Müdahale Planı; Türkiye Afet Müdahale Sistemi içinde yerel düzeyde yer alan ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, Hizmet Gruplarının diğer Hizmet Grupları ile olan ilişkilerini, afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale süreçlerini anlatmakta ve afet ve acil durum anında etkin koordinasyon için gerekli olan Hizmet Grup teşkilini, ekipman ve insan kaynakları kapasitesinin mevcut durumunu ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi sunmaktadır.

 Erzurum İl Afet Müdahale Planı Ana Plan